Embarcacions Rodman

PIONERS DEL SECTOR

El Grup Rodman presenta l’oferta de producte més diversificada i versàtil del sector, convertint-se en l’actiu intangible on resideix el seu veritable saber fer. Alts estàndards de qualitat, màxima seguretat i la millor navegabilitat, aquests són els atributs de la marca Rodman.

L’activitat del Grup Rodman està dirigida a la construcció de vaixells, amb un ampli ventall d’eslores i construïts en diferents materials: vaixells construïts en acer i embarcacions en polièster on s’engloben tant la nàutica professional com les embarcacions d’esbarjo.

Les tres divisions de la companyia -vaixells d’acer, nàutica professional i nàutica d’esbarjo- encarnen la pluralitat de l’oferta del Grup Rodman. Així, a les diferents drassanes es produeixen des de patrulleres a PRFV de fins a 30 metres a vaixells d’acer de fins a 170 metres d’eslora, passant per vaixells de pesca a PRFV de més de 36 metres d’eslora, vaixells de regata com el Rioja d’Espanya (Copa Amèrica) o embarcacions d’esbarjo de qualsevol de les seves tres gammes diferenciades: Rodman MUSE, Rodman SPIRIT o Rodman FISHER&CRUISER.

portada-rodman-muse-x
portada-rodman-spirit-x5
portada-rodman-fisher-cruiser-x